Apariţii editoriale

cartea de aur

Colonel Tc. (rtg.) Mihai Purcaru, Cartea de Aur a comunei Pârjol din judeţul Bacău, Editura Magic Print, Oneşti, 2014, 454 p.

Apărută sub egida Filialei Bacău “Colonel Corneliu Chirieş” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, cartea este dedicată fiilor comunei Pârjol care s-au jertfit pe câmpul de onoare pentru Neam şi Ţară, dar şi celor care, din generaţie în generaţie, din veac în veac, şi-au pus mintea şi inima la propăşirea localităţii natale. Gestul colonelului Mihai Purcaru, din arma Tancuri, este de salutat şi, mai ales, de urmat. Când toate localităţile ţării vor avea câte o monografie, când toate familiile de români vor avea propria lor genealogie, atunci se va putea spune că şi noi, românii, am intrat în Europa. Felicitări edililor care, ajunşi în fruntea comunităţilor locale, şi-au înţeles menirea de adevăraţi gospodari!