ARHIVĂ

“Nu va fi linişte în acest colţ al Europei şi nu va fi dreptate adevărată în lume, cât timp nu i se va face sau nu-şi va face dreptate Poporul Românesc !”
“Şi se va face !”