Caracalul si monumentele sale 2013

Salutăm cu bucurie, dar şi cu speranţă orice act de cultură care ne ajută să nu ne uităm trecutul şi eroii. Cu bucurie, pentru că avem de-a face cu un adevărat eveniment editorial: albumul Caracalul şi monumentele sale. Monumente de Eroi, Monumente Funerare, Monumente Comemorative, apărut în 2013, sub semnătura ing. Cătălin Andronăchescu şi prof. George Mihai, la editura Fundaţiei “Universitatea pentru Toţi”, din Slatina. Cu speranţă, pentru că nutrim convingerea că, văzând o aşa bijuterie de carte, se vor încumeta şi alţii a edita volume asemănătoare în judeţele şi în oraşele lor. Din capul locului se cuvine spus că această carte n-ar fi văzut lumina tiparului, dacă n-ar fi beneficiat, după cum se precizează pe contracopertă, de “sprijinul total al omului de afaceri caracalean Marian Doldurea, prin deschiderea domniei sale către actul cultural, pentru care merită mulţumiri cu prisosinţă”. Le adăugăm şi pe ale noastre, ştiut fiind cât de rarisime sunt gesturile de mecenat în ziua de azi.

Caracalul din zilele noastre păstrează, spre onoarea şi lauda locuitorilor săi, monumente, statui, busturi şi plăci comemorative care “vorbesc” celor care vor să le asculte şi să le admire despre “personalităţi sau eroi ai neamului românesc şi ai locului, reprezentanţi ai lumii culturale şi politice care au avut un rol excepţional în frumuseţea şi importanţa crescândă a localităţii”. Profesorul dr. Dorin Teodorescu, din care am citat mai înainte, ne îndeamnă, în Argument, să cunoaştem şi această dimensiune minunată a oraşului fiind că “autorii acestei tipărituri, împreună cu sponsorul patriot, au realizat un compendiu al monumentelor caracalene ce oferă datele esenţiale ale tuturor acestora şi stârneşte curiozitatea şi admiraţia atât a vizitatorilor acestui colţ special de lume românească, cât şi a locuitorilor stabili care sunt mândri de urbea lor şi de viaţa culturală pe care o duc în belşugul manifestărilor ce se desfăşoară constant. Ele trec, însă monumentele rămân spre mândria tuturor şi ele sunt bijuteriile care îmbodobesc oraşul şi-l fac în mod special atractiv în partea de sud a României.”

Subscriu întrutotul aprecierii prof. dr. Dorin Teodorescu şi-i felicit pe cei care s-au învrednicit să lase un semn de carte peste urbea din Câmpia Romanaţiului. Mulţumesc domnului colonel (r.) Gheorghe Mateescu, care ne-a semnalat acest album. Păcat că asemenea lucrări de valoare sunt editate în tiraje mici şi, din această cauză, rămân aproape necunoscute publicului larg.

Colonel (r.) Dumitru ROMAN