Colonel(rtr.) Constantin Chiper, magistrat pensionar Nicolaie Mihai, maior(rz.) Mircea Fitcal, Omagiu eroilor judeţului Vaslui, Editura Sfera, Bârlad, 2016.

General de brigadă(rtr.) Grigore Buciu,

Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

În anul în care s-au împlinit o sută de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, anul marilor jertfe într-o retragere pas cu pas din faţa agresorilor, autorii acestei cărţi, toţi originari din judeţul Vaslui, şi-au publicat rodul efortului de mai mulţi ani. E un gest onorabil dedicat memoriei eroilor militari căzuţi pe câmpurile de onoare, dar şi celor care s-au distins în luptă şi au avut norocul să se întoarcă la vetrele lor.

Este o lucrare de referinţă, de tip dicţionar enciclopedic, care oferă multe date din arhive, din documente şi lucrări consacrate, precum şi referinţe din teren – în partea care este dedicată listelor cu eroii satelor şi oraşelor din judeţ.

Prin ceea ce au făcut, eroii prezentaţi în lucrare, de la mareşal la soldat, aşezaţi în ordinea ierahiei gradelor, reprezintă pietrele din temelia acestei ţări. E vorba de trei războaie care au trecut prin flăcări societatea românească pentru a se ajunge la România modernă, contemporană: Războiul de Independenţă, Primul Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial.

Judeţul Vaslui, când mai mare, când mai mic de cum îl ştim astăzi, a fost o placă turnantă prin care au trecut cele trei războaie, contribuţia lui la ondependenţă, unire şi întregire fiind absolut notabilă.

În mod simbolic, lucrarea începe cu Alexandru Ioan Cuza, colonelul de roşiori ajuns domn al Moldovei, printr-o întâmplare providenţială, şi apoi principe al Principatelor Unite. Prezentarea însemnătăţii lui ca domnitor-oştean este modalitatea autorilor de a atrage atenţia asupra faptului că acolo este originea statului român modern de sorginte europeană. Când măsurile au fost prea dure, riscând frângerea ideii de democraţie şi mai ales ştirbirea marilor privilegii, domnul a fost alungat. Este o răsplată primită mereu de cei mesianici, în ţara noastră atât de contradictorie. Însă acea Românie, preluată apoi de Carol I, a trebuit scoasă din vasalitatea formală în care se găsea, întregită şi apoi apărată cu mari sacrificii în ultimul război, şi niciodată recâştigată şi refăcută cum ea a fost confirmată la Trianon.

Sunt nume sonore menţionate în această lucrare, multe dintre ele prezente mereu în cărţile de istorie: Cristodulo Cerchez, Peneş Curcanul, Constantin Prezan, Ion Răşcanu, Gheorghe Naumescu, Grigore Ignat, Constantin Vasiliu-Răşcanu, Tacineanu Petrescu ş.a. Nu le-am pus gradele intenţionat, dar în lucrare ei sunt prezentaţi în evoluţia carierelor lor militare.

În câteva cazuri autorii au procedat la un fel de adopţie, menţionându-i pe unii eroi care nu sunt de pământ din acest judeţ, dar au devenit ai locului prin garnizoanele şi unităţile pe care le-au comandat, încartiruite aici. Motivarea ar fi că ei s-au implicat în viaţa socială a oraşelor moldoveneşti, lăsând urme în conştiinţa publică.

Merită să menţionăm câteva personaje devenite simbol. În primul rând e vorba de Constantin Ţurcanu, cel care a fost introdus în literatură de Vasile Alecsandri sub numele de Peneş Curcanul. Dar nu din acest motiv pare atât de important, ci prin faptul că a luptat în Războiul de Independenţă, apoi în războaiele balcanice şi mai apoi pe câmpurile de luptă de la Mărăşeşti. În această ultimă ipostază nu a ezitat să preia comanda subunităţii la moartea comandantului şi să-i conducă soldaţii în pofida vârstei de peste 60 de ani.

Un alt militar simbol este căpitanul Grigore Ignat, care a intrat în istorie prin eroismul său fără precedent. Acţiunea lui ca mitralior, a subordonaţilor săi care au căzut până la ultimul (au supravieţuit doar doi) în luptă, în faţa pădurii Răzoare, arzând de la obuzele de artilerie, a fost momentul crucial din care s-a schimbat soarta războiului. Germanii n-au putut trece, n-au putut cuceri cota ce le bara drumul spre Moldova. Ba mai mult, au început să se retragă.

În capitolul al III-lea al lucrării sunt prezentate luptele din Basarabia, Bucovina şi, mai departe, de peste Nistru prin prisma biografiei fiecărui comandant şi ofiţer erou originar din judeţ. Sunt comentarii şi aprecieri notabile. Desigur, nu este neglijată nici partea a doua a războiului, campania din Vest.

Ceea ce este remarcabil în această lucrare se referă şi la listele complete de eroi din fiecare localitate din judeţ, liste verificate de autori la faţa locului prin confruntarea datelor cu înscrisurile de pe monumente ori din scriptele bisericilor, cu ajutorul preoţilor.

Eroi şi fapte de arme prezentate în biografii separate, analize politico-militare unde a fost nevoie şi nume de soldaţi despre ale căror bravură, gânduri, dureri şi speranţe numai Dumnezeu ştie.

Autorii aparţin Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, străduindu-se în permanenţă să-i omagieze pe cei căzuţi pentru ţară şi să-i menţină în memoria colectivă, ca modele de jertfă în numele unui ideal suprem.

Nota Bene pentru ei: au reuşit să-i convingă pe mai mulţi preoţi să scrie numele eroilor locului în biserici, ca sfinţi ai pământului natal printre sfinţii bisericii.

O carte, o istorie, o secvenţă de eroism cu valoare de eşantion care se generează într-un fel sau altul la nivelul întregii ţări.

Cartea are o valoare documentară de necontestat pentru cei îndrăgostiţi de istorie şi pentru cei interesaţi de istoria militară ca cercetători.