Măsuri disciplinare pentru Filiala Judeţeană Timiş

a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”

Biroul Executiv Central al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1, anunţă că, din cauza deficienţelor de comunicare organizaţională între Filiala Judeţeană Timiş şi conducerea centrală a A.N.C.E. “Regina Maria”, s-a hotărât dizolvarea Filialei cu sediul în Municipiul Timişoara şi revocarea din funcţii a Biroului Executiv şi a Consiliului Director ale filialei respective.

Decizia a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, în cadrul Conferinţei Naţionale Extraordinare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, care a avut loc joi, 30 aprilie, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti.

Totodată s-a hotărât ca sediile a două filiale judeţene ale A.N.C.E. “Regina Maria” să funcţioneze în alte localităţi decât reşedinţele de judeţ, astfel: Filiala Judeţeană Hunedoara – în Municipiul Vulcan; Filiala Judeţeană Timiş – în Municipiul Lugoj. Această decizie rămâne valabilă până la data îndeplinirii condiţiilor statutare care permit constituirea celor două filiale judeţene în municipiile reşedinţă de judeţ.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL A.N.C.E.”REGINA MARIA”