UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI in colaborare cu FUNDATIA ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA SI INTEGRITATEA ROMANIEI organizeaza concurs de proiecte adresat artistilor romani de pretutindeni in vederea realizarii Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia.

OBIECTUL CONCURSULUI – Monumentului Marii Uniri dedicat celor 95 de ani de la Marea Unire.
Descriere:
Concept artistic de realizare a Monumentului Marii Uniri dedicat celor 95 de ani de la Marea Unire.
Criterii de selectie a participantilor;
declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neâncadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, declaratia privind calitatea de participant la procedura, documente care dovedesc pragatirea profesionala – CV, calificari, diplome, atestate, documente relevante pentru activitatea sa, dovada realizarii unor monumente de for public sau participarea la realizarea unor monumente.
Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta conform art.30 lit.a) din OUG 34/2006, republicata. In cazul in care se constata ca printre solutiile clasate pe locurile premiate sunt solutii care au punctaje egale, autoritatea contractanta ii va invita pe candidatii care au depus solutiile respective sa se prezinte la un interviu in fata juriului, pentru sustinerea solutiilor propuse, care ii va puncta suplimentar. Clasamentul se va realiza dupa acest punctaj final.
Armonizarea MONUMENTULUI in peisagistica zonala a cetatii Vauban respectând valorile culturale ale locului; Tehnica: Bronz, Marmura, Sticla, Materiale, Otel, Structuri plastice compozite .
Dimensiuni

Baza: Latura 1O m /10m/8m/8m Inaltime: 28 metri.

Participarea este rezervata artisti plastici, specialitatea sculptura
Tip de concurs;
Licitatie deschisa / Concurs machete prin vot participativ popular.
Termenul limita pentru depunerea proiectelor in format digital Data: 15 august 2014 Ora: 18.00

Monumentul trebuie sa fie in acord cu ideile de desavârsire a constiintei nationale si ideea edificarii de monument menit sa sustina idealul independentei si al unitatii nationale.
Comisia de jurizare va fi compusa din reprezentanti ai Academiei Române, Specialisti Monumente For Public, Reprezentati desemnati de Guvernul Romaniei, Personalitati ale artei contemporane, reprezentanti / Societatea Civila, Asociatii/Fundatii .
Valoarea estimativa a proiectului: 1,5 – 2 milioane euro, din care vor fi incluse: drept de autor, executie si materiale!

Schitele proiect / machete, vor fi trmise pe adresa: officeuap@yahoo.com
Coordonatori de proiect :

Presedinte UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI, prof.dr. IoanTraian Marza

Presedinte FUNDATIA ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA SI INTEGRITATEA ROMANIEI, prof. Ioan Plesa.

Informatii pe site-ul: www.uniuneaartistilorplastici.ro monumentuluniriialbaiulia@yahoo.co