Aspect din timpul ceremoniei de aniversare

Vineri, 12 septembrie 2014, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” a organizat, la Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, expoziţia de memorialistică dedicată aniversării a 95 de ani de la crearea Societăţii mormintele eroilor căzuţi în război.

5

Promotoare  a  Asociaţiei  Naţionale Cultul  Eroilor „Regina  Maria”,  Societatea  mormintele eroilor căzuţi în război a fost înfiinţată prin Înaltului Decret-Lege Nr. 4106, din 12 septembrie 1919, semnat de către regele Ferdinand I. Societatea funcţiona în baza unui Statut — adoptat prin acelaşi act normativ —, în care alături de scopul creării, acela de „îngrijire a mormintelor celor căzuţi în război”, îi erau prevăzute şi modalităţile de funcţionare şi administrare, cu specificarea că orice modificări ulterioare aveau  „tărie  de  lege”  doar  în  urma  „aprobării  lor  prin  decret  regal,  bazat  pe  raportul ministrului de război şi pe avizul Consiliului de Miniştri” (Art. II).

6

Societatea mormintele eroilor căzuţi în război funcţiona sub „înaltul patrobaj” al reginei Maria, iar Comitetul său Central era compus din: regina Maria — preşedintă  de onoare; cinci doamne ale căror soţi erau generali şi care căzuseră în război sau săvârşise acte de bravură;  Î.P.S. Mitropolitul Primat — în calitate de preşedinte activ; miniştrii de la Război, Interne, Culte, Lucrări Publice, Muncă şi Ocrotiri Sociale; şeful Statului Major al Armatei; comandantul Corpului Jandarmeriei Rurale; comandantul  Corpului  Grănicerilor;  secretarul  general  al  Ministerului  de  Război;  un  profesor universitar ales de colegii săi (Cap. IV, Art. 12, 15, 16).

8

Reglementată,  aşadar,  prin  Statut  şi  întărită  prin  Legea  „Pentru  cinstirea  memoriei  eroilor căzuţi”, din 24 august 1920, Societatea mormintele eroilor căzuţi în război a funcţionat până în 1948, sub  diferite titulaturi:  Societatea „Cultul  Eroilor” —  prin Legea  din 2 iunie  1927;  Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor — din 1 august 1940; Aşezământul Cultul Eroilor — după 30 decembrie 1947, ca efect al actului de abdicare al regelui Mihai şi al Legii de proclamare a Republicii Populare Române. În urma Decretului nr. 48 al Marii Adunări Naţionale, din 29 mai 1948, şi a deciziei Consiliului de Miniştri nr. 297 din 8 iunie 1948, Aşezământul a fost desfiinţat iar întregul său patrimoniu a fost trecut la Ministerul Apărării Naţionale.

9

În timpul de 29 de ani de funcţionare, Societatea reuşise să realizeze: 118 cimitire definitive, 84 de cripte, 13 mausolee, 508 troiţe, identificarea şi amenajarea a 529.713 morminte, din care 72.870 în străinătate.

3 (1)

Toate aceste realizări, dar şi altele, erau reliefate în fondul arhivistic (1292 dosare cu 181.325 documente) al Societăţii, denumită generic „Cultul Eroilor”. Acest fond, în baza Ordinului nr. 81.177 din 23 aprilie 1949, al Ministerului Apărării Naţionale (prin Direcţia Administraţiei şi Gospodăriei), se decidea să intre în patrimoniul Muzeul Militar Naţional. Specificarea  exactă  era: „Muzeul Militar Naţional primea cu forme legale biblioteca, Muzeul şi tot ce există operă comemorativă”, şi doar „sera de flori cu întreg inventarul şi personalul” trecea „sub directa conducere a Direcţiei Administraţie şi Gospodărie  […],  revenindu-i  obligaţia  să  ajute  cu  flori  la  înfrumuseţarea  tuturor  cimitirelor  din Capitală”.

4

Muzeului  Militar  Naţional  sporindu-şi  astfel  atribuţiile,  prin  continuarea  operei  Societăţii „Cultul Eroilor”,  a creat  Serviciul  Operelor  Comemorative  Militare  de Război,  la 1.09.1951.  Noul Serviciu a funcţionat până la 19 iulie 1952, când, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 984, a fost desfiinţat, cu specificarea că: „cimitirele eroilor ostaşi români,  precum şi cimitirele eroilor ostaşi ai armatei sovietice căzuţi în războiul antifascist” şi aflate „pe teritoriul Republicii Populare Române” să fie „îngrijite şi administrate de către comitetele executive ale sfaturilor populare sau orăşeneşti, în raza cărora se găsesc” (Art. 1).

10 (1)

După Revoluţia din Decembrie 1989, reînvierea Societăţii „Cultul Eroilor” s-a realizat în 1991, prin  iniţiativa  Comitetului  Naţional  pentru  Restaurarea  şi  Îngrijirea  Monumentelor  şi  Cimitirelor Eroilor, alcătuit  dintr-un grup de ofiţeri în rezervă şi retragere.  Astfel,  prin Hotărârea nr. 664/19 noiembrie 1991, Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti decidea  „calitatea de persoană  juridică” a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” şi preluarea de către aceasta a obiectivelor fostului Aşezământ Naţional pentru „Cultul Eroilor”, desfiinţat în 1948.

Aspect din timpul ceremoniei de aniversare

Noua denumire  de Asociaţia  Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost stabilită  prin Statutul din 2013, aprobat cu dosarul nr. 20496/299/2013, din ziua de 20.05.2013, de către Judecătoria Sector 1, Bucureşti. Documentul precizează că Asociaţia „funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (înfiinţat în 2004), cu instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi instituţii care au preocupări similare” (Art. 4.).

Aspect din timpul ceremoniei de aniversareÎn prezent, aflată sub conducerea generalului maior (r) prof.  univ. dr.  Visarion NEAGOE, Asociaţia Naţională Cultul  Eroilor „Regina Maria” a  obţinut statutul  de „utilitate  publică”,  prin Hotărârea Guvernului nr. 698, publicată în „Monitorul oficial” nr. 619 din 19.08.2014.

La adunarea  festivă  dedicată  aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea  Societăţii  Mormintele eroilor căzuţi în război, din partea Muzeului Militar Naţional a participat  comandor  conf. univ. dr. Olimpiu   Manuel   GLODARENCO,   directorul   instituţiei,   şi   muzeograf   Valeria   BĂLESCU, organizatorul expoziţiei.