Galeria eroilor

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI

PATRIARHIA ROMÂNĂ

CABINET

sigla-patriarhia-romana

T E O C T I S T

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

EROII NEAMULUI

“Deşi vor muri, vor trăi în Hristos”

                                                                                                 (Ioan, 11, 25)

Existenţa noastră nu-i nici efemeră, nici singulară şi nici întâmplătoare. Conştientizarea ei ne situează în arcul – trecut, prezent şi viitor – în veşnicia Bisericii triumfătoare celei din ceruri şi a Bisericii luptătoare, permanent în rugăciune şi călăuzirea fiilor ei.

teoctist

Aşa ne regăsim în înaintaşii noştri şi ne legitimăm prin ei cu aceeaşi menire de perpetuare a fiinţei, a neamului, a valorilor şi adevărului relevat de Mântuitorul şi verificat în timp.

Într-un asemenea context ne găsim rădăcinile şi izvorul din care preluăm forţa dăinuirii; iar acest izvor, în afară de divinitate, îl reprezintă şi înaintaşii noştri, faţă de care ne raportăm fiinţial, sau afectiv, iar de o categorie anume, Eroii Neamului, cu deosebită evlavie şi respect pentru fapta şi jertfa lor.

Eroii Neamului, ştiuţi şi neştiuţi, înfrânţi sau biruitori, anonimi sau deveniţi legendă, au intrat în conştiinţa noastră ca şi limba, tradiţia şi frumuseţea plaiului românesc.

Ei sunt cei care cu preţul luptei şi vieţii lor au apărat Legea şi Neamul, iar jertfa lor, simbol al dragostei “pentru prietenii săi”(Ioan, 15, 13), le-a adus răsplata rămânerii în conştiinţa posterităţii şi în cartea vieţii, căci, după cuvântul aceluiaşi evanghelist, “Deşi vor muri, vor trăi în Hristos”(Ioan, 11,25).

Pornind de la această legătură între cei vii şi cei ce s-au jertfit întru slava neamului şi a credinţei, de la unitatea dintre cer şi pământ realizată şi prin martiriul lor, Biserica le-a rânduit în mod cu totul special o zi de cinstire, ca unora ce sunt plămădiţi din sufletul neamului şi evlavia credincioşilor noştri, iar această zi de slavă nu putea să fie decât “Înălţarea întru slavă a Mântuitorului”.

Şi ca simbol al cinstirii şi semn văzut, mărturie vie de respect, în faţa celor de azi şi de mâine, în faţa celor de un neam cu noi şi a lumii întregi, se înfiripă şi începe să prindă contur o mai veche năzuinţă de edificare a Catedralei Mântuirii Neamului cu hramul Înălţarea Domnului, ce se va construi prin jertfelnicia celor ce ne îndreptăm gândul către eroii ţării şi mai ales prin cugetul curat al fiilor Bisericii strămoşeşti.

Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos devine astfel şi Înălţarea celor care căzuţi sau înfrânţi în această lume se înalţă prin faptă şi pildă şi ne Înalţă şi pe noi la Slava veşniciei Mântuitorului nostru.

Cu astfel de nădejdi binecuvântăm lucrarea Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor şi reapariţia Revistei “România Eroică”. 

EROII_NEAMULUI_TEOCTIST_semnatura

România Eroică, Anul I, Nr. 1, 1997, pagina 2.