Lucrările pentru Premiul „Comandor Virgil Alexandru Dragalina” pe anul 2015 pot fi depuse până la 30 noiembrie 2015.

Premiul „Comandor Virgil Alexandru Dragalina” 2015 urmează să fie acordat celei mai valoroase lucrări apărute în anul 2015 având ca temă participarea armatei române la cele două conflagraţii mondiale (soarta prizonierilor de război; militari dispăruţi pe front; biografii ale unor personalităţi militare; analize ale unor bătălii; memorialistică de război etc.).

Valoarea premiului este de 1000$. Potrivit regulamentului de desfăşurare, juriul va mai acorda un premiu special în valoare de 500$.

Premiile Dragalina au fost lansate în anul 2014 de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” în cadrul programului de stimulare a cercetării în domeniul istoriei militare a românilor.

Premiile sunt acordate prin susţinerea financiară a unor români stabiliţi în Statele Unite: Opritsa Dragalina Popa; dr. Cornel şi Nina Dumitriu; Ioana Dragalina-Tudoriu; dr. Doina Tănăsescu; Andrea Popa-Appell.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina web a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Autorii care doresc să participe la concurs sunt rugaţi să trimită lucrările pe adresa: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Bd. Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti. Cod Poştal: 70764