monumentul-eroilor-cotu-baii-suceava-2016-1

          Am poposit de curând pe meleagurile copilăriei mele, satul Cotu-Băii, judeţul Suceava. Au avut loc momente de comemorare a părinţilor mei, plecaţi de curând la cele veşnice. Cu acest prilej paşii m-au purtat şi pe la şcoala din sat, acolo unde am învăţat să scriu şi să citesc, fiind primii ani de pregătire pentru viitoarea carieră pe care am parcurs-o cu deosebit succes. În curtea şcolii se află monumentul închinat eroilor căzuţi în: Războiul de Independenţă de la 1877-1878, în Primul Război Mondial, în Al Doilea Război Mondial.

        Odată cu desfiinţarea şcolii, acum câţiva ani, monumentul a ieşit din prim-planul activităţilor socio-culturale, căzând pradă uitării. Vremurile l-au adus într-o stare de degradare accentuată. Discutând acest aspect cu fraţii şi surorile mele am hătărât să-l readucem la măreţia de altădată prin contribuţia noastră personală. Această lucrare a şi început, în prima etapă fiind degajate toate resturile vegetale, s-au procurat drapele (tricolor) care să fie aşezate în soclurile existente pe monument. La primăvară urmează să se facă intervenţii asupra monumentului: tencuire, lustruirea plăcilor de marmură, refacerea gravurii cu numele eroilor. Aceste intervenţii vor fi făcute de meşteri iscusiţi, cu multă experienţă în domeniu şi cu repectarea strictă a configuraţiei iniţiale a monumentului. Dorim ca anul viitor, de Ziua Eroilor să sfinţim acest monument, să-l facem cunoscut prin semnificaţia acestuia, tuturor celor iubitori de ţară şi neam.

          Făcând o scurtă documentare asupra istoricului monumentului am aflat că acesta a fost construit în anul 1937, la iniţiativa şi prin contribuţia urmaşilor eroilor căzuţi pe fronturile celor trei războaie.

monumentul-eroilor-cotu-baii-suceava-2016-5         În întâmpinarea locuitorilor satului Cotu Băii a venit atunci arhitectul de origine germană Frantz Rosemberg. Lucrările au fost coordonate la început de învăţătorul şcolii Gheorghe Lateş, apoi au fost continuate de învăţătorul Ştirbu Vasile. Pe faţeta dinspre stradă s-a aplicat o placă de marmură pe care s-a gravat numele eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă până în anul 1918. Menţionez că pe placă este gravat şi numele bunicului meu, căzut la datorie în 1917.

monumentul-eroilor-cotu-baii-suceava-2016-4             În anul 1993 s-a aplicat o a doua placă de marmură pe faţeta din spatele monumentului, pe care s-a gravat numele eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial. Această ultimă acţiune s-a desfăşurat sub coordonarea directorului şcolii din sat, profesor Avădănei Ghiorghe.

        Monumentul mai conţine în vârf o cruce iar pe fiecare placă este scris ,,RECUNOŞTINŢĂ EROILOR MORŢI PENTRU PATRIE”.

       Necesitatea reabilitării acestui monument reiese şi din fotografiile redate mai jos:

monumentul-eroilor-cotu-baii-suceava-2016-2monumentul-eroilor-cotu-baii-suceava-2016-3        Resursele financiare pentru realizarea lucrării vor fi asigurate de: prof. Avădanei Ghiorghe, prof. Avădanei Cezarina, Col(r)dr.ing. Avădanei Constantin, dr.ing. Avădanei Vasile, ec. Avădanei Georgeta.

 16 septembrie 2016

Colonel(r) dr.ing. Avădanei Constantin
 
Tel. 0744701322; E-mail: costi_av_2003@yahoo.com