bustul-serg-grigore-ion             Acest monument a fost ridicat în anul 1971 pentru cinstirea faptelor de arme pe care soldatul Grigore Ion le-a săvârşit în Războiul pentru Independenţă din 1877-1878. Originar din Dumbrăveşti(localitate pe Valea Telejenului, la cca. 20 km Nord Ploieşti), acesta s-a distins în luptele de la Plevna, smulgând stindardul turcesc, fapt care a insuflat ostaşilor români elanul şi forţa de a cuceri reduta.

            Pe prima pagină a ziarului „Resboiul”, nr. 58 din 19 septembrie 1877 este relatat acest act de bravură în articolul „Trei voinici”: „Iacă cei trei voinici din batalionul al 2-lea de vînători dintre cei cari s-a distins în luptele de la Plevna. Cel din mijloc este soldatul Grigore Ion, din districtul Prahovei, care a luat stindardulu împuşcîndu pe turcul care fugia cu dînsul; cel din stînga este sergentul, iar cel din dreapta caporalul, cari au sărit în ajutorul soldatului Grigore Ion.”

            „În zioa de 3 August, batalionul al 2-lea de Vînători a fostu cel d-întîiu care s-a apropiat de întăririle turcesci, înintînd ca tiraliori. Îndată după vînători urmau şi celelalte trupe de linie şi dorobanţii cu scări şi alte unelte pentru a se putea urca pe redutele îndesate cu hoardele sălbatice ale lui Osman Paşia, cari trăgeau mereu din pusci şi tunuri contra bravilor noştri soldaţi. După cea mai crîncenă resistenţă, trupele turcesci a trebuit să se retragă, lăsînd posiţia lor întărită în mînele Românilor. Pe cînd turcii se retrăgeau, s-a întîmplat incidentul luărei stindardului.”

            „Iacă cum narează însuşi curagiosul nostru vînător, Grigore Ion luarea acelui glorios trofeu:

            «Eram înainte. Gloanţele ploau ca piatra. Turcii erau la trei sute de paşi, se gătiau de retragere. Eram naintea celor alţi, voiam să ucid un turc cu baioneta. De o dată văd un altu turcu spătosu naintea mea, fugind cu un steag. Îl ochesc, el cade; mă arunc pe el, cînd voia să descarce revorverul îi înfig baioneta în piept şi trag steagul. Turcul muria, dar îl ţinea strîns. Mă silesc să i-l smulg. Atunci doi turci se aruncară asupră-mi. Mă pun în apărare; din fericire, sergentul şi caporalul meu îmi vin în ajutor. Culc la pămînt un turc, ei culcă la pămînt pe celălalt, şi eu am smuls steagul».”

            Pentru bravura sa, soldatul Grigore Ion a fost avansat la gradul de sergent, aşa cum consemnează ziarul „Resboiul” nr. 91 din octombrie 1877.

            Monumentul lui Grigore Ion, a fost realizat în piatră de sculptorul Nicolae Kruch, şi reprezintă bustul eroului aşezat pe un soclu în formă de trunchi de piramidă cu colţurile tăiate.

            Bustul propiu-zis redă dârzenia ostaşului român în luptă. Sub capela împodobită cu un pampon şi prinsă pe sub bărbie cu o curea se distinge privirea ageră şi faţa aspră a soldatului călit în luptă.

            Pe soclu a fost gravată inscripţia: Grigore Ion, 1850-1915. Deasupra inscripţiei, o plachetă de bronz înfăţişează pe Grigore Ion în momentul capturării steagului turcesc.

 „NEAMUL ESTE ETERN PRIN CULTUL EROILOR”

 

Comandor (r) prof. Dorin IONESCU 040403_204104