ROMÂNIA EROICĂ

Revista România Eroică este editată de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 1991, cu filiale în aproape toate judeţele ţării. Este o publicaţie trimestrială, în 64 de pagini color. Redactor-şef: colonel (r.) Dumitru Roman. Din colegiul de redacţie au făcut parte, printre alții, istorici cunoscuţi: academicienii Florin Constantiniu, Dan Berindei, Gheorghe Buzatu, profesorii universitari dr. Nichita Adăniloaie, Nicolae Ciobanu, G.D. Iscru, Lucian Ştefan Mureşanu, Mircea Dogaru ş.a.

Revista trăieşte din sponsorizări, donaţii, abonamente.
Tirajul: 2500-3000 exemplare, difuzate prin filialele judeţene „Cultul Eroilor”.
Revista se adresează tuturor cititorilor dornici să cunoască trecutul de jertfă al românilor, faptele de arme ale acestora pe câmpul de onoare, operele comemorative închinate eroilor. Suntem gata să semnalăm cazurile de profanare a monumentelor şi cimitirelor eroilor, să susţinem iniţiativele de ridicare a noi opere comemorative.
Colaboratorii revistei sunt, de regulă, militari sau urmaşi ai unor familii de militari.

Dumitru Roman

NUMERE APĂRUTE:

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 1, 1997(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 2, 1998(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 3, 1998(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 4-5, 1998(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 6-7, 1999(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 8-9, 1999(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 10, 2000(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 11-12, 2000(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 13-14, 2001(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 15, 2001(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 16, 2001(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 17-18, 2002(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 19-20, 2002(Serie Nouă)

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 21-43, xxxx(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 1(44), 2012(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 2(45), 2012(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 1(46), 2013(Serie Nouă);

ROMÂNIA EROICĂ Nr. 2(47), 2013(Serie Nouă);

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *