3. Munteanu

         Bucuroşi de oaspeţi!

            La sediul central, din Bucureşti, al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” ne-am bucurat de vizita unor distinşi oaspeţi, dornici să ne cunoască activitatea şi să ne susţină în demersurile noastre. În semn de preţuire şi respect, domniile lor au binevoit să semneze în Cartea de Onoare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”. Sunt mesaje care ne dau încrederea că şi în viitor ne vom bucura de sprijinul lor moral şi, dacă se poate, şi material, pentru a ne putea îndeplini înalta operă de educaţie pe care o întreţinem prin cultul ce-l datorăm Eroilor noştri.

            În ziua de 10 decembrie 2014, domnul Codrin Dumitru Munteanu, Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale, a scris în Cartea de Onoare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”. Iată mesajul domniei sale din fotografia prezentată.

Aspect din timpul manifestarii

Articol de colonel(r) Dumitru ROMAN