5. scurtu

             Bucuroşi de oaspeţi!

            La sediul central, din Bucureşti, al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” ne-am bucurat de vizita unor distinşi oaspeţi, dornici să ne cunoască activitatea şi să ne susţină în demersurile noastre. În semn de preţuire şi respect, domniile lor au binevoit să semneze în Cartea de Onoare a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”. Sunt mesaje care ne dau încrederea că şi în viitor ne vom bucura de sprijinul lor moral şi, dacă se poate, şi material, pentru a ne putea îndeplini înalta operă de educaţie pe care o întreţinem prin cultul ce-l datorăm Eroilor noştri.

13 octombrie 2015. Colaborator apropiat şi simpatizant al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, domnul prof. univ. dr. Ioan Scurtu, reputat istoric, a fost prezent, pentru câteva momente, în mijlocul nostru. După cum se ştie, domnia sa a făcut parte din juriul Premiului “Comandor Virgil Alexandru Dragalina” pe anul 2105. Iată impresiile consemnate în Cartea de Onoare prezentate în fotocopie, mai sus:

Articol de colonel(r) Dumitru ROMAN